пʼятниця, 29 квітня 2022 р.

Особливості реалізації положень концепції «Нова українська школа» під час викладання предмету «Технології»

       


 29 квітня 2022 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання обласної творчої групи вчителів трудового навчання та технологій на тему: «Особливості реалізації положень концепції «Нова українська школа» під час викладання предмету «Технології»».


У тренінгу брали участь: Колодійчук О. Я., методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук; Вітенко І. М., заступник директора ТОКІППО з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва, кандидат географічних наук; Бабовал Н. Р., доцент кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО, кандидат економічних наук; учасники творчої групи; вчителі пілотних закладів освіти Тернопільської області та понад 25 педагогів Тернопільської області.


На початку проведення заходу виступив Олег Колодійчук, який привітав учасників і озвучив регламент роботи.

Продовжив засідання Ігор Вітенко, який ознайомив учасників з окремими аспектами профстандарту вчителя як засобу індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя технологій.

Основна роль у формуванні ключових компетентностей учнів належить вчителю. Для того, щоб чітко окреслити професійні орієнтири його розвитку в освітній системі; допомогти йому самостійно визначити, що на наступному етапі потрібно опрацювати, в яких сферах вдосконалюватися, а також запобігти необ’єктивному оцінюванню професійних компетентностей вчителя під час атестації та сертифікації 23 грудня 2020 року, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наказом № 2736-20 затвердило професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Цей новий професійний стандарт – втілення сучасного підходу НУШ до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя.

Профстандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій (ст. 39 Закону України «Про освіту»). Він є одним із основних нормативних документів, що регламентують діяльність педагогічного працівника. Адже саме ним встановлено умови праці та допуску до роботи, затверджені кваліфікаційні вимоги до професійних компетентностей, які враховуються під час атестації та сертифікації.

Наступною виступила Надія Бабовал, яка інформувала присутніх про ефективні форми налагодження партнерських взаємин учасників освітнього процесу в умовах НУШ.

Однією з ключових засад якісного реформування української школи є партнерські взаємини між учителем, учнем і батьками. Ухвалення концепції Нової української школи перенесло поняття «педагогіка партнерства» зі світоглядних обширів у нормативну площину. В урядових документах вказано, що нова школа працюватиме на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Основні принципи цього підходу:

                    повага до особистості;

                    доброзичливість і позитивне ставлення;

                    довіра у відносинах;

діалог – взаємодія – взаємоповага;

розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Олег Колодійчук озвучив рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів з технологій, які здобувають освіту відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти.

Центральне місце в системі освіти належить середній школі. На відміну від університету, в школі ще можна вирівняти дисбаланс у розвитку дітей. Світогляд закладається саме в сім’ї та школі. У школі формується особистість, її громадянська позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя.

30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України Постановою № 898 від 30.09.2020 року «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5–9 класах з 2022 року.

Учителям, що працюють в освітніх закладах, які беруть участь в інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» по завершенні 2021/2022 навчального року необхідно буде заповнити свідоцтво досягнень здобувача освіти. Це свідоцтво, яке складається з граф «Характеристика навчальної діяльності» та «Характеристика результатів навчання», відображатиме поступ та результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу з переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти.

Мета оцінювання полягає не в офіційній фіксації успішності учня, а в розвитку і плеканні почуття власної гідності, впевненості в собі, самопізнання. Необхідно надати цінність кожному учню, заохотити його вчитися, розвивати сильні сторони і підтягувати слабкі. Тому, що згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

Після О. Колодійчука виступили запрошені до участі в засіданні творчої групи вчителі пілотних закладів освіти Тернопільської області Галина Галас, Сергій Яворський, Галина Романець, Стефанія Дзюбановська, Ольга Года та інші, які інформували про особливості та проблеми навчання учнів п’ятих класів за модельними програмами з технологій різних авторських колективів.

Наприкінці заходу учасники підвели підсумки та винесли рішення, що вчителям трудового навчання та технологій Тернопільської області озвучену інформацію доцільно використовувати в професійній діяльності.

 Методичні рекомендації розміщено на блозі «Для вчителів трудового навчання та технологій» за адресою https://trudove-2020.blogspot.com/


  


Немає коментарів:

Дописати коментар