На допомогу пілотним ЗЗСО


Додаткова література:

Коберник І., Краснова К. «Ефективні комунікації для освітніх управлінців»
(https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/efektyvni-komunikacii-posibnyk-
final-preview-20-12.pdf)
Прімбс Ш. «Соціальні медіа для журналістів. Редакційна робота з Facebook,
Twitter & Co» (https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/Stefan_Primbs_short.pdf)

Навчальні матеріали для пілотування НУШ у 7 класах (за освітніми галузями)

 На початку 2023/2024 навчального року  Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» та Команда підтримки реформ Міністерства освіти і науки України організували цикл вебінарів для підтримки вчителів ЗЗСО в рамках упровадження пілоту НУШ у 7 класах. Під час вебінарів видавництвами та авторськими колективами були представлені навчальні матеріали для пілотування НУШ у 7 класах закладів освіти, які беруть участь в інноваційному освітньому проєкті всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Покликання на навчальні матеріали та відеозаписи вебінарів розміщено у дописах на «Ресурсному центрі НУШ».

 Мовно-літературна освітня галузь (українські мова та література, зарубіжна література та відповідні інтегровані курси):

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-movno-literaturna-osvitnya-galuz/

 Мовно-літературна освітня галузь (іншомовна освіта):

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-movno-literaturna-osvitnya-galuz-inshomovna-osvita/

 Математична освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-matematychna-osvitnya-galuz/

Природнича освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-pryrodnycha-osvitnya-galuz/

Технологічна освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-tehnologichna-osvitnya-galuz/

Інформатична освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-informatychna-osvitnya-galuz/

Соціальна та здоров'язбережувальна освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-soczialna-i-zdorovyazberezhuvalna-osvitnya-galuz/

Громадянська та історична освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-gromadyanska-ta-istorychna-osvitnya-galuz/

Мистецька освітня галузь:

https://nushub.org.ua/news/czykl-vebinariv-dlya-pidtrymky-vchyteliv-zzso-v-ramkah-vprovadzhennya-pilotu-nush-u-7-klasah-mysteczka-osvitnya-galuz/

Немає коментарів:

Дописати коментар