середа, 26 червня 2024 р.

Історія рідного краю у Новій українській школі

  

Історія у сучасній українській школі є не лише навчальною дисципліною, а має також світоглядну та виховну функції. Локальна (місцева) історія повинна відігравати роль основи, на якій базується виклад історичного матеріалу, важливого для навчання і виховання учнів.

Критичне мислення як вимога часу

 

В умовах упровадження реформи освітньої галузі за Концепцією Нової української школи спільним для формування усіх ключових предметних компетентностей школярів є наскрізне уміння критично мислити. Під час широкомасштабної агресії проти України уміння критично мислити стало важливим і для дітей, і для дорослих.