пʼятницю, 20 травня 2022 р.

Про проведення педагогічного нетворкінгу «Особливості реалізації модельних програм мовно-літературної освітньої галузі згідно з вимогами Державного стандарту базової середньої освіти (2020)»

        

20 травня 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено у формі педагогічного нетворкінгу вебінар «Особливості реалізації модельних програм мовно-літературної освітньої галузі згідно з вимогами Державного стандарту базової середньої освіти (2020)», учасниками якого були учителі української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

        Мета науково-методичного заходу - актуалізувати знання учителів української мови і літератури про компетентнісний потенціал  уроків української мови і літератури, що лежить в основі вибору модельних програм для організації мовно-літературного освітнього процесу в Новій українській школі, зокрема і дистанційного навчання; розвивати уміння словесників, використовуючи нетворкінг, добирати ефективний інструментарій реалізації модельних програм з української мови і літератури (формування наскрізних умінь та ціннісних орієнтирів, застосування теоретичних знань на практиці, формування в учнів здібностей до самоосвіти та командної роботи, що є запорукою успішної інтеграції у соціум і професійної самореалізації, матеріал для оцінювання обов’язкових результатів навчання учнів). 

        На етапі реалізації організаційно-мотиваційного етапу педагогічного нетворкінгу учасників заходу було ознайомлено зі змістом і метою проведення зустрічі, регламентом роботи. Акцентну функцію щодо робочих моментів заходу виконало змістове наповнення звернення «Відповідність модельних програм Державному стандарту базової середньої освіти»  (Ольга КОГУТ, заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій Тернопільського ОКІППО, філологічних наук, доцент).

       У рамках етапу узагальнення інформаційних матеріалів учасникам було запропоновано  кластери «Що таке педагогічний нетворкінг?», «Що таке модельна програма?» та озвучено вимоги до модельних програм (відповідність структурі модельної навчальної програми; представлення цілісності авторського бачення вивчення навчального предмета або інтегрованого курсу; дотримання авторами принципів науковості, системності, логічності, послідовності тощо; урахування наступності між початковою й базовою середньою освітою; відповідність віковим особливостям учнів; лаконічність і доступність змісту; реалізація ціннісного компоненту й українознавче наповнення; відсутність різних видів дискримінації). А у рамках етапу обговорення шляхів реалізації модельних та навчальних програм з української мови і літератури  розкрито зміст питання «Основа модельної програми – формування ключових компетентностей, наскрізних умінь та ціннісних орієнтирів, зокрема в умовах дистанційного навчання під час пандемії та воєнного стану» (Майя КОНДИРЄВА, методист, в. о завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів ТОКІППО).

       На етапі узагальнення результатів реалізації модельних програм учасники заходу з’ясували  специфіку оцінювання обов’язкових результатів навчання учнів з української мови і літератури, а задля реалізації етапу генерування ідей з досвіду роботи учителів пілотних ЗЗСО  - пріоритети командного вибору модельних програм з української мови, української літератури, інтегрованих літературного та мовно-літературного курсів, міжгалузевого інтегрованого курсу.

       Роботу на узагальнювально-рефлексивному етапі було приурочено підбиттю підсумків роботи, відповідям на запитання учасників заходу, виокремленню ключових моментів зустрічі та виробленню методичних рекомендацій, зі змістом яких можна ознайомитися на блозі «Паланка словесника» (http://filologtokippo.blogspot.com/).
Немає коментарів:

Дописати коментар